Hälsokontroller som ger dig en helhetsbild

Privatpersoner & företag - Funktionsmedicin - Rådgivning

Hälsokontroller som ger dig en helhetsbild

Privatpersoner & företag - Funktionsmedicin - Rådgivning

Hälsokontroller i Stockholm för mental och fysisk hälsa

Mår du dåligt? Har den traditionella sjukvården inte lyckats hitta de bakomliggande orsakerna till dina hälsoproblem och sjukdomar eller är du bara intresserad av att få reda på din nuvarande hälsostatus?

Välkommen att göra en av våra heltäckande hälsokontroller i Stockholm. Vi anser att du förtjänar att leva ditt liv med så bra fysisk och mental hälsa som möjligt. Vi arbetar tillsammans med dig för att du ska nå en hållbar hälsa över tid.

När du har genomgått våra hälsokontroller ger vi dig en individuell behandlingsplan som kommer att förändra din hälsa till det bättre.

Välkommen att kontakta oss för att boka in en av våra hälsokontroller i Stockholm. Du når oss enklast via formuläret här på sidan eller på telefon: 08-21 82 60

Hälsoundersökning för privatpersoner och företagshälsa

Våra hälsokontroller vänder sig till både privatpersoner, företag och övriga organisationer. Vår lyhörda och kunniga företagshälsa kan hjälpa dig att förbättra hälsa på ert företag.

Vi kan hjälpa dig att boosta ditt välbefinnande och din mentala kapacitet, samt främja dina vanor för att nå eller bibehålla en hälsosam vikt. Med hjälp av vetenskaps- och evidensbaserad medicin vägleder vi dig helt utifrån dina egna förutsättningar. Vi hjälper dig att göra medvetna hälsoval på vetenskaplig bas.

Hälsokontroller Stockholm – för en hållbar hälsa över tid

Vid en hälsokontroll går vi igenom alla aspekter av din hälsa. Här är några de aspekter som du kommer att få bättre kontroll på:

  • Din stressnivå

  • Hjärt- och kärlsjukdomar

  • Begynnande autoimmuna sjukdomar

  • Immunförsvaret

  • Risk för begynnande diabetes

  • Problem med levern

  • Hormonobalans

  • Vitamin – och mineralbrist.

  • Inflammationsmarkörer.

  • Covid 19- antikroppstest (valfritt tillägg)

Vi går igenom din hälsa tillsammans

När du har genomfört din hälsokontroll så går vi tillsammans igenom dina resultat. Du samtalar med läkare och sjuksköterska som ger dig rådgivning utifrån dina egna förutsättningar. På detta sätt hjälper vi dig att göra riktigt medvetna hälsoval.

Vi anpassar givetvis våra hälsokontroller efter varje persons specifika egenskaper och förutsättningar. Jämlikhet är centralt för oss och en anpassad hälsokontroll är både mer rättvisande och kostnadseffektiv.

Så här går det i korta drag till när du kommer till oss för en hälsokontroll.

Hälsoundersökning - första besöket

Hälsokontroll: Den första undersökningen är ungefär en timme lång. Vi gör provtagningar, mäter blodtrycket, längd, vikt och midjemått samt kontrollerar syn och hörsel och lungfunktion. 
Vi ger dig insikt och hjälper dig minska riskerna för komplikationer, genom att informera om osunda levnadsvanor. 

hälsokontroller Stockholm - redskap som används vid hälsoundersökning

Andra besöket

Vid andra mötet går du tillsammans med läkaren igenom resultatet från proverna som genomfördes under det första besöket. Vi går igenom provsvaren och förklarar hur vi bedömer dessa resultat samt ger dig råd hur du ska ta hand om din hälsa framöver.

Boka hälsokontroll i Stockholm – flera olika nivåer

När du ska kontrollera din hälsa hos oss har du stora valmöjligheter och kan anpassa undersökningen efter dina behov och förutsättningar. 


Hälsoundersökning  Grund (Vår vanligaste kontroll)

Mer specifikt undersöker vi c:a 40 olika blodparametrar (exempelvis blodfetter, mineraler, vitaminer, blodsocker, levervärden samt tar blodtryck. Du lämnar ett urinprov och får fylla i ett enklare frågeformulär. Observera att du ska ha fastat i 4 timmar innan besöket. Personer över 50 kontrolleras mer utförligt med bland annat prov av prostata (män), sköldkörtel (kvinnor) och avföring (tas i hemmamiljö)

När resultaten har kommit följs dessa upp i ett samtal med en erfaren  läkare där ni tillsammans går igenom resultaten och även diskuterar eventuella åtgärder eller behandlingar. Blodproverna ger insikt om bland annat hjärta, kärl, diabetes, sköldkörtel, vitaminer, mineraler, njurfunktion, levervärden, blodstatus, inflammationsparametrar, med mera.

Pris: 3950 kr


Tillägg - Riktade kontroller

Riktad provtagning och kontroll med personligt svar av läkare

Hjärt- och kärlsjukdomar, extra blodprover samt ultraljud hjärta 2500:-
Risk för begynnande diabetes 250:-
Problem med levern  250:-
Glutenintolerans 750:-
Laktorsintolerans 750:-
Allergi, screening   500:-
Hormonbalans, kvinna 1200:-
Vitamin – och mineralbrist 750:-
Sköldkörteln 1200:-
Cancermarkörer 1200:-

Läkarmottagning med inriktning hjärta-kärl eller endokrinologi (diabetes och sköldkörtel)

Träffa en erfaren specialistläkare som har många års erfarenhet inom sitt specifika område. Vi använder oss av den avancerade utrustning som krävs av en seriös läkarmottagning, som exempelvis EKG-apparat och ultraljudsapparat. Remisser för röntgen, lab och andra undersökningar skrivs av läkare efter behov. Observera att ytterligare kostnader för bland annat blodprover och röntgen kan tillkomma.

Grundpris: 2200 kr


Bältrosvaccin, Shingrix

Bältros kan orsaka allvarliga komplikationer. Vaccinet Shingrix rekommenderas för personer över 50 år för att förebygga bältros och dess komplikationer, oavsett tidigare sjukdomshistoria. Shingrix är ett icke-levande vaccin som ges i två doser med 2-6 månaders mellanrum. Vanliga biverkningar är rodnad, smärta, ömhet, svullnad, klåda på injektionsstället samt huvudvärk.

Trots vaccination kan du få bältros, men vaccinet minskar risken för komplikationer och svårighetsgraden av sjukdomen. Skyddet kan vara längre än fem år enligt studier. Vi har omfattande erfarenhet av Shingrix genom många års deltagande i läkemedelsprövningar.

Pris: 2300 kr/spruta

Andra vacciner beroende på säsong tex TBE eller influensa


Kliniska läkemedelsprövningar

Vi genomför kliniska läkemedelsprövningar i fas 2-4 för att utveckla och förbättra läkemedel. Studierna, som utförs på uppdrag av internationella läkemedelsföretag, är godkända av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Patienter som deltar är informerade och har samtyckt till deltagande. De genomgår hälsoundersökningar för att säkerställa lämplighet och kontrolleras regelbundet med blodprover eller andra undersökningar. Alla studier utförs tryggt och säkert med nödvändiga resurser tillgängliga på mottagningen. Vi utför studier inom områden som höga blodfetter, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, vacciner, lungsjukdomar och p-piller.


Välkommen att kontakta oss idag för att boka en konsultation och hälsokontroller i Stockholm. Vi brinner för din hälsa!


Hälsokontroller som en del av företagshälsan

Ett företag där personalen är hälsosam och frisk är ett mer lönsamt företag. Satsa på friskvård och förebygg kompetensbortfall, sjukskrivningar och rehabilitering. Genom att boka regelbundna hälsokontroller håller ni i företaget koll på att era anställda mår bra och kan erbjuda rätt hjälp när det behövs.


Vanliga frågor

En noggrann genomgång av din hälsostatus och olika riskfaktorer 

Två besök där första besöket tar 60 min, andra besöket 30-60 min.

Det finns markörer som kan indikera det till exempel PSA vid prostatacancer. Markörerna måste tolkas med försiktighet och av läkare.

Kontakta oss via formuläret här på sidan och ange vilken typ av undersökning du är intresserad av så återkommer vi med förslag på tider inom kort. Du kan även ringa oss på telefonnummer: 08-21 82 60.

Hälsokontroller som går till roten med ditt mående