Om oss

Vi ser på din hälsa ur ett helhetsperspektiv

Välkommen till en klinik med legitimerade läkare sjuksköterskor som ser på människors hälsa ur ett helhetsperspektiv. Detta innebär att vi behandlar sjukdomsbesvär genom att hitta underliggande orsaker till ohälsa och sjukdom. Dessutom hjälper vi dig att förebygga ohälsa redan innan sjukdom eller andra problem uppstår.

Vårt arbete är självklart baserat på vetenskap och evidens, en vidareutveckling av dagens konventionella medicin. Vi använder analyser av blodprover, vitaminer, mineraler, fettsyror med mera för att kunna korrigera obalanser, inflammationer och infektioner som kan skapa ohälsa och samtidigt förbättra energi och hälsa.

Fräscha och modernt utrustade lokaler

Vi utför och leverera våra tjänster i våra fräscha och modernt utrustade lokaler i Stockholm. Men vi kan även utföra konsultationer och patientmöten via telefon, videokonferens eller andra digitala lösningar.

Vi hjälper privatpersoner att optimera hälsan och erbjuder även hälsokontroller till företag. Låt dina anställda kontrollera hälsan hos oss, det finns mycket att vinna på det.

Vi kombinerar även den traditionella medicinen med Funktionsmedicin och KBT (kognitiv beteendeterapi där vi samtalar om hur samspel mellan tankar, känslor och beteenden påverkar din hälsa. Vi ger dig verktyg att hantera detta för en bättre hälsa. Det finns vetenskapligt fastställda kopplingar mellan psykiska symtom och depression och en låggradig inflammation i kroppen.

Här är de områden där vi kan hjälpa dig:

  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • Rådgivning om hälsa och livsstil
  • Coachning
  • Funktionsmedicinsk screening
  • Funktionsmedicinsk utredning
  • Hälsocoachning gällande levnadsvanor och livsstilsförändringar
  • Sömnbesvär.
  • Stresshantering.

Vi är noga med patientsekretessen

Vi innehar en ansvars- och patientförsäkring som täcker personskador. All vår verksamhet utförs enligt gällande lagstiftning.

Vi är även mycket noga med patientsekretessen, något som centralt inom all läkarvård. Vi för journal över alla genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om våra patienter omfattas av sekretess enligt svensk lag.

Specialister på funktionsmedicin