Hälsokontroller

Våra hälsokontroller

Hälsoundersökning - 3800 kr

 • Undersökning av 35 blodparametrar (blodfetter, mineraler, vitaminer, blodsocker, levervärden, hormoner)
 • Blodtrycksmätning
 • Urinprov
 • Extra kontroller för personer över 50 (prostata för män, sköldkörtel för kvinnor, avföringsprov hemma)
 • 30 minuter uppföljningssamtal med sjuksköterska
 • Diskussion av resultat och eventuella åtgärder/behandlingar

Läkarmottagning - 1900 kr

 • Träffa erfaren specialistläkare
 • Erfaran hjälp med specifika medicinska områden
 • Provtagning med hjälp av avancerad utrustning (EKG, ultraljud)

Bältrosvaccin, Shingrix - 2300 kr/spruta

 • Förebygger bältros och dess komplikationer
 • Rekommenderas för personer över 50 år
 • Två doser med 2-6 månaders mellanrum
 • Skyddet kan vara längre än fem år

Kliniska läkemedelsprövningar - kostnadsfritt deltagande

 • Utförs på uppdrag av internationella läkemedelsföretag
 • Godkända av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket
 • Regelbundna kontroller med blodprover och andra undersökningar
 • Trygg och säker genomföring
 • Studier inom områden som höga blodfetter, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, vacciner, lungsjukdomar och p-piller

Kontakta oss för att få detaljerad information om våra olika hälsokontroller.

hälsokontroll

Gör din hälsokontroll hos oss