Funktionsmedicin

Vi hittar grunden till dina hälsoproblem

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning där vi på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom.

Välkommen att kontakta oss för att boka in en första konsultation eller en funktionsmedicinsk undersökning! Tillsammans letar vi till orsaken till dina hälsobesvär!

Funktionsmedicin innebär att vi behandlar kroppen som en helhet på en vetenskaplig, evidensbaserad grund. Vi behandlar en mängd hälsoproblem, tillstånd och symtom som hör ihop och kulminerar i symtom som påverkar hälsan – och livet – på ett negativ sätt.

Funktionsmedicin – bra på många områden

  • För dig som har besvär som magproblem, stress, depression och olika typer av hudproblem.

  • Bra för personer som har gått på många läkarbesök utan att lyckas lösa sina hälsoproblem.

  • För dig som vill göra en djuplodande utredning av hälsan för att hitta roten till det onda och få en skräddarsydd behandling.

  • För personer som vill ha rådgivning om hur du kan optimera hälsan och må bra till vardags enligt sina egna förutsättningar.

  • För dig som vill genomföra en hälsokontroll för att kontrollera din allmänna hälsa.


Funktionsmedicin Stockholm

Obalans i kroppen kan ge många besvär 

En obalans i kroppen orsakad av exempelvis inflammationer, hormoner, tarmflora, kost eller miljögifter kan orsaka många olika tillstånd. Funktionsmedicin handlar om att ta reda på grundorsaken till dessa problem och hur allt hör samman.

Du får fylla i ett omfattande hälsoformulär som hjälper oss att få djupgående information om din historik, livsstil, kost, sömn, träningsvanor och dina symtom. Sedan lägger vi upp en skräddarsydd behandling utifrån din biokemi och ger din kropp nya förutsättningar att läka.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri konsultation!

Samband mellan fysiskt och psykiskt mående

Modern forskning har visat att det troligtvis finns ett samband mellan depression och inflammationer i kroppen. Därför erbjuder vi provtagning där vi kan utläsa inflammationsmarkörer och hormoner. Vi tar ett helhetsgrepp på kost, motion, sömn och stress för att behandla de upplevda problemen. Vi kombinerar funktionsmedicin ger remiss till KBT för att nå hälsa och välbefinnande.

Vi tar ett vetenskapligt helhetsgrepp din hälsa