Bältrosvaccin

Skydda dig effektivt mot bältros

Bältros är en smärtsam sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer, men det finns effektiva sätt att förebygga detta. Vi på Akardo erbjuder Shingrix, ett av de mer effektiva vaccinerna mot bältros. Vaccinet är särskilt rekommenderat för personer över 50 år, oavsett tidigare sjukdomshistoria.

Varför välja Shingrix?

Shingrix är ett icke-levande vaccin som ges i två doser med 2-6 månaders mellanrum. Det har visat sig vara mycket effektivt när det kommer till att minska risken för bältros och dess komplikationer, inklusive långvarig smärta och nervskador. Även om det är möjligt att drabbas av bältros trots vaccination, reducerar Shingrix avsevärt svårigheterna med sjukdomen och risken för komplikationer.

bältros vacccin

Skydd och vanliga biverkningar

Som med alla vaccin kan biverkningar förekomma. De vanligaste är rodnad, smärta, ömhet, svullnad och klåda vid injektionsstället, samt huvudvärk. Dessa biverkningar är oftast milda och övergående.

Studier har visat att skyddet från Shingrix kan vara längre än fem år, vilket ger ett långvarigt skydd mot bältros och dess komplikationer.

Boka din vaccination hos oss

På vår läkarmottagning har vi omfattande erfarenhet av att administrera Shingrix, tack vare många års deltagande i läkemedelsprövningar. Vårt medicinska team är välutbildat och engagerat i att ge dig den bästa möjliga vården och rådgivningen.

För att skydda dig själv och minska risken för bältros och dess komplikationer, boka din vaccination idag! Vår personal är redo att hjälpa dig genom hela processen, från rådgivning till eftervård.

Kontakta oss för att boka en tid eller för att få mer information om Shingrix och hur det kan skydda dig mot bältros. Din hälsa och välbefinnande är vår prioritet.

Vi förhindrar komplikationerna med bältros